Rally team & pronájem WRC vozů
English
Rally Team Profiko
Profiko logo

Objasnění situace, která se stala při Rally Rožňava ve dnech 1.-2.10.2004

27.10.2004

Po absolvování technické přejímky na Rally Rožňava jsme zjistili závažnou poruchu motoru našeho vozu. S vědomím a souhlasem pana Vincenta Kapitančíka, jako hlavního technického komisaře(HTK), jsme do závodu nastoupili s jiným vozidlem než na technickou přejímku. Vozidlo dle jeho slov mělo vypadat jako na technické přejímce. Slíbil dokonce provést kontrolu vozidla před předáním do UP ráno před startem. Bohužel k tomu nedošlo a další termín „ kontroly „ byl stanoven po cíli RZ 5. Ani zde však k tomuto nedošlo a naopak při závěrečné technické kontrole se HTK zachoval velice nekorektně a v přímém rozporu se svými předchozími sliby. V tuto chvíli jsme si uvědomili, že jsme udělali chybu, když jsme uvěřili příslibu HTK a tato soutěž pro nás skončí potrestáním – to je diskvalifikací.

Celá situace se pochopitelně dala řešit žádostí o novou přejímku ráno před závodem, ale po příslibu HTK jsme od tohoto upustili. Jsme si vědomi svého chyby a domníváme se, že jsme za ni diskvalifikací dostatečně zaplatili. Zdůrazňujeme však, že celou soutěž jsme absolvovali s vozidlem, které splňovalo všechny náležitosti, že jsme vůz neměnili ani v průběhu soutěže, ani po jejím skončení, ale před samotným startem a s vědomím HTK a že jsme se nedopustili žádné činnosti, která by ovlivnila sportovní hodnotu dosaženého výsledku.

Další události, především rozhodnutí disciplinární komise a následně i odvolacího soudu a také jednostranně laděné názory veřejnosti nás nutí se k celé události vyjádřit.

Disciplinární komise zasedala dne 13.10.2004. Při jednání komise byl porušen článek 5.3.b disciplinárního řádu SAMŠ, protože na jednání nebyl přizván zástupce soutěžícího (Karel Trněný). Tímto byla soutěžícímu odepřena možnost osobní obhajoby a vysvětlení celé situace a došlo k omezení práv soutěžícího. Po jednání byla ihned skartována licence soutěžícího. Po příjezdu a prezentaci na Rally Nitra jsme se seznámili se situací a odvolali jsme se proti rozhodnutí DK pro porušení článku 5.3.b disciplinárního řádu k Národnímu odvolacímu soudu (NOS). Na základě toho nám byla licence opět vystavena a mohli jsme v Nitře startovat.

Nadále jsme se zdrželi veřejných prohlášení a svou obhajobou jsme připravili pro zasedání NOS. Jaké je nyní naše překvapení, když se až z médií dozvídáme, že jednání NOS již proběhlo a opět bez pozvání zástupce soutěžícího – Karel Trněný, Meclov. Z tohoto vyplývá, že ani v odvolacím řízení nám obhajoba nebyla umožněna. O výsledku tohoto jednání jsme, na rozdíl od některých médií nebyli oficiálně, ale ani neoficiálně nijak informováni a dozvídáme se o něm až druhé ruky. Ani na oficiálních stránkách Slovenské asociace motoristického sportu (www.sams-asn.sk) není doposud výsledek jednání zveřejněn.

Celá situace kolem této „kauzy“, která nás poškozuje po stránce sportovní, morální, ale i finanční a staví nás do nepříznivého světla v očích motoristické veřejnosti i našich partnerů, v nás zanechává velmi smíšené pocity a proto v současnosti zvažujeme další možné kroky pro očištění našeho jména a korektní uzavření celého případu.

Karel Trněný

Kontakt

Karel Trněný

e-mail: trneny@profiko.cz
tel.: 602 414 038
fax.: 379 427 710

Partneři

Profiko – Váš dodavatel oken a stavebního kování
Porsche Smíchov
2011 © PROFIKO stavební kování, spol. s r. o. Vytvořilo studio WEB&DTP.